28.12.2021 року відбувся захист курсових робіт та проєктів студентів 5 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти за ОП “Геодезія”.
Високий рівень представлених курсових робіт та проєктів був відмічений у наступних студентів: Вощинського Дмитра “Складання проекту формування геоінформаційної бази даних на територію Дністровського району”, Сакаля Михайла “Особливості створення Веб-карти в сфері енергетики (на прикладі АТ “Чернівціобленерго”” та Синицького Олександра “Визначення осідання фундаментів та кренів димових труб”.

23 грудня 2021 року вийшов друком навчально-методичний посібник “Сучасні електронні геодезичні прилади” автори: П.О. Сухий, В.І. Сабадаш та К.В. Дарчук.
У пропованованому виданні розкриваються
особливості практичного використання сучасних електронних
геодезичних приладів. Розглянуто будову таких приладів, як електронний тахеометр, цифровий нівелір, трасошукач, GNSS-
приймач, БПЛА DJI Mavic 2 Zoom. Визначено їх конструктивні та функціональні особливості. Практикум може використовуватись як
навчально-методичний посібник при вивченні курсів геодезичного
спрямування.

21-22 грудня 2021 року відбулися захисти кваліфікаційних робіт здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти 628 (денна форма навчання) та 607 (заочна форма навчання) академічних груп.
Головою екзаменаційної комісії №6 відповідно до наказу по ЧНУ був Микола Васильович Хобзей (начальник відділу методологічного забезпечення земельного кадастру та розгляду скарг на рішення, дії та бездіяльності державних кадастрових реєстрів управління Державного земельного кадастру Головного Управління Держгеокадастру у Чернівецькій області), а членами комісії: д.геогр.н., проф. П.О. Сухий, д.геогр.н., доц. С.М. Білокриницький, к.геогр.н., доц. О.М. Данілова. Під час захисту робіт були присутні проректор з науково-педагогічної роботи та з питань навчально-виховного процесу Тамара Володимирівна Марусик та декан географічного факультету Мирослав Дмитрович Заячук.
Екзаменаційна комісія відмітила високий рівень усіх представлених кваліфікаційних робіт. Середній бал захисту випускових кваліфікаційних робіт у 628 групі – 4,5, у 607 групі – 4,67. Комісія відзначила роботи Лодби Івана “Особливості геоінформаційного забезпечення системи розподілу природного газу (на прикладі території Чернівецької області)”та Понич Віти “Обґрунтування доцільності використання ландшафтних і морфометричних карт для потреб землеустрою (на прикладі північно-східної частини Брусницької територіальної громади)”.
Вітаємо з досягненням чергової важливої вершини!!! Нехай обрана професія приносить радість, благополуччя та результат!

17 грудня 2021 року на засіданні кафедри відбулося обговорення відкритого лекційного заняття к.геогр.н., доц. Дарчука К.В. на тему: “Наземне фотограмметричне знімання та його аналоги”. В обговоренні прийняли участь завідувач кафедри Петро Сухий, доц. Сергій Білокриницький, доц. Антон Мельник та доц. Світлана Дутчак, асист. Володимир Сабадаш. Загалом за результатами обговорення лекційного заняття прийнято рішення що воно проведено на високому навчально-методичному рівні та вважається таким, що відповідає вимогам вищої школи.
По закінченню заняття студентам було запропоновано анонімне анкетування з результатами якого можна ознайомитися у проведеній нижче таблиці.

2 грудня (четвер) відбулося відкрите лекційне заняття к.геогр.н., доц. кафедри геодезії, картографії та управління територіями Дарчука К. В. із дисципліни “Фотограмметрія та ДЗ” для студентів ІІ-го курсу спеціальності “Геодезія та землеустрій” на тему: “Наземне фотограмметричне знімання та його аналоги”.

Розпорядження
по кафедрі геодезії, картографії та управління територіями
від 1 грудня 2021 року

У зв’язку з організацією освітнього процесу у змішаному режимі та рекомендаціями МОН України, щодо організації семестрового контролю та атестації здобувачів вищої освіти, у тому числі, з застосуванням цифрових технологій, з метою захисту прав і розгляду можливих апеляцій щодо результатів оцінювання учасників зимової заліково-екзаменаційної сесії 2021-2022 н.р. спеціальності 193 Геодезія та землеустрій ОП «Геодезія та землеустрій» та ОП «Геодезія» створити апеляційну комісію по кафедрі геодезії, картографії та управління територіями у складі:
1. Дарчука К.В. – к.геогр.н., доц. кафедри геодезії, картографії та управління територіями (голова комісії).
2. Дутчак С.В. – к.геогр.н., доц. кафедри геодезії, картографії та управління територіями.
3. Сакаля Михайла Михайловича – студента 5-го курсу, спеціальності «Геодезія та землеустрій».
Учасники освітнього процесу можуть ознайомитись із Положенням про результати підсумкового контролю знань студентів за покликанням: https://drive.google.com/file/d/16FPnHMJXd2al362HvDwmvoZ5uEih42ks/view

ОГОЛОШЕННЯ
2 грудня (четвер) о 820 в 33 ауд., відбудеться відкрите лекційне заняття к.геогр.н., доц. кафедри геодезії, картографії та управління територіями Дарчука К. В. із дисципліни “Фотограмметрія та ДЗ” для студентів ІІ-го курсу спеціальності “Геодезія та землеустрій” на тему: “Сутність наземного фотограмметричного знімання та його аналогів”.

19 листопада 2021 року на кафедрі геодезії, картографії та управління територіями відбувся міжкафедральний науково-методичний семінар на тему: “Проєктний менеджмент в навчальному процесі та науковій роботі викладачів, співробіників та студентів географічного факультету”.
Модератори зустрічі: д.геогр. н., професор Петро Сухий, д.геогр. н., доц. Іван Костащук, к.геогр.н., асистент Яна Поп’юк.

У четвер 18 листопада 2021 року в онлайн режимі відбувся науковий семінар студентів кафедри географії України та регіоналістики
“Основні напрями сучасних суспільно-географічних регіональних досліджень“. 
В обговоренні наукових досягнень та з метою впровадження передового досвіду функціонування наукового гуртка “Географія України” активну участь приймали завідувач кафедри геодезії, картографії та управління територіями проф. Петро Сухий, доц. Антон Мельник відповідальний за студентський науковий гурток  “Меридіан”.