Березка Ігор Степанович

Народився 21 серпня 1965 р. в смт. Лужани Кіцманського району Чернівецької області. У 1982 р. закінчив Лужанську середню школу. У тому ж році вступив до Чернівецького державного університету. З 1983 р. по 1985 р. проходив строкову службу в рядах Радянської Армії. Після закінчення університету у 1989 р. здобув фах “Географ. Викладач”. З 1989 р. до 1990 р. працював старшим лаборантом кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи. З 1990 р. по 1996 р. працював на посаді старшого лаборанта кафедри географії і картографії України. З 1996 р. по 1999 р. на посаді асистента кафедри. З 2005 р. по 2009 р. працював на посаді асистента кафедри географії України, картографії та геоінформатики. З вересня 2009 р. працює асистентом кафедри геодезії, картографії та управління територіями. У 2012 р. Березкою І.С. захищено кандидатську дисертацію за спеціальністю “11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів” на тему “Морфометричний аналіз” басейну річки Сірет та оцінка антропогенного навантаження з метою прогнозування несприятливих процесів”.

За період науково-педагогічної діяльності опубліковано одноосібно та у співавторстві близько 60 наукових і науково-методичних праць, з яких 3 методичних посібники та рекомендації, 2 картографічних твори, 15 наукових статей, брав участь у наукових і науково-методичних конференціях, семінарах і з’їздах Всеукраїнського та міжнародного рівня. Читає курси: «Основи геодезії», «Картографія», «Картографія, геоматика з основами дистанційного зондування Землі», «Інженерна геодезія», «Високоточні інженерно-геодезичні вимірювання».