Експедиції та виїздні семінари

Значне місце у навчальному процесі займає поглиблення знань з курсів “Фотограмметрія та ДЗ”, “Геодезична астрономія”, “Електронні геодезичні прилади та GPS технології”, “Науково-дослідна робота в геодезії”. Із цією метою, двічі на рік проводяться виізні семінари зі студентами старших курсів нашої спеціальності.