Методичне забезпечення

Кожна дисципліна, яка читається фахівцями кафедри має певну специфіку викладання, тому значний масив напрацювань та доробок знаходять своє місце у монографіях, навчальних посібниках й практикумах

Геодезія та землеустрій: програмні та методичні матеріали