Методичне забезпечення

11 травня 2021 року затверджено стандарт вищої освіти за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Кожна дисципліна, яка читається фахівцями кафедри має певну специфіку викладання, тому значний масив напрацювань та доробок знаходять своє місце у монографіях, навчальних посібниках й практикумах

Геодезія та землеустрій: програмні та методичні матеріали

2019 рік
Сухий П.О.  Супутникова геодезія : навчально-методичний посібник. / :П.О. Сухий, В.І. Сабадаш, К.В. Дарчук. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2019. – 380 с.