Наукові напрямки

Наукові дослідження викладачів і співробітників кафедри сконцентровано на таких наукових напрямках:

  • системне моделювання землекористувань і комплексна організація території;
  • оптимізація топографо-геодезичного та картографічного забезпечення кадастрових та моніторингових робіт із застосуванням геоінформаційних технологій і ГІС-території;
  • оцінка містобудівної та споживчої якості земель населених пунктів, кадастрового, економіко-планувального, функціонального, історико-культурного, екологічного, ландшафтного та ін. тематичного зонування території;
  • методологія і методика моніторингу земель та природних ресурсів, геодезичні, геоекологічні, ландшафтні та ін. види моніторингу земель та пов’язаних із ними природних ресурсів і техногенних процесів території;
  • тематичне картографування для геоекологічного моніторингу та паспортизації земель, забудованих територій, інженерних та природних об’єктів території;
  • прогнозування та планування розвитку територій із врахуванням регіональних особливостей природних і суспільних потреб території;
  • картографічне і ГІС-технологічне забезпечення навчального й науково-дослідницького процесу в освітніх закладах.