Одинська Леся Миколавна

Народилася 21 червня 1987 року в м. Чернівці. У 2004 році закінчила
Чернівецьку загальноосвітню середню школу №33. У 2005 році вступила до
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича на
географічний факультет спеціальність «Менеджмент готельного, курортного та
туристичного сервісу». У 2010 році закінчила зазначений ВУЗ та отримала
диплом спеціаліста та магістра. Здобула кваліфікацію магістра з менеджменту.
З 2007 р. по 2012 р. працювала в Чернівецькому національному університеті на
географічному факультеті на посаді секретаря деканату. З 2016 року працює
старшим лаборантом кафедри географії України та регіоналістики, а з 2019
року лаборантом комп’ютерного класу географічного факультету.