Публікації

Перелік літератури за останні 5 років

Монографії
Дутчак С.В. Туристсько-рекреаційні ресурси ландшафтів. / С.В. Дутчак. – Чернівці: Рута, 2013. – 344 с.
Підручники та навчальні посібники Рекомендовані Міністерством освіти та науки України та Вченою Радою ЧНУ ім. Ю. Федьковича
Білокриницький С.М. Геодезія : навч. посіб. / С.М. Білокриницький. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 576 с. (з грифом МОНУ лист №1/11 – 4201 від 26.05.2011) Сухий П.О. Територіальне проектування та районне планування : навчально-методичний посібник. / П.О. Сухий, М.-Т.М. Атаманюк. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. – 340 с. (з грифом МОНУ лист №1/11-8930 від 28.05.2013) Сухий П.О. Практикум з електронних геодезичних приладів: навчально-методичний посібник / П.О. Сухий, В.І. Сабадаш, Я.В. Смірнов. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. – 264 с. (з грифом МОНУ лист №1-1/11-18202 від 27.11.2013)
Навчальні посібники та конспекти лекцій
Аерокосмічні методи досліджень : тестові завдання.  / укл. :  І. С. Березка. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т., 2013. – 32 с. Березка І. С. Дистанційне зондування Землі. Конспект лекцій / І. С. Березка. – Чернівці: “Рута”, Чернівецький нац. ун-т., 2014. – 80 с. Білокриницький С. М. Геодезична астрономія : навч. посібник / С. М. Білокриницький. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. – 96 с. Білокриницький С. М. Геодезія : навч. посібник / С. М. Білокриницький. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. – 576 с. Білокриницький С. М. Геодезія : навч. посібник: у 6 ч. – Част. 5 / С. М. Білокриницький. – Чернівці : ЧНУ, 2010. – 120 с. Білокриницький С. М. Геодезія : навч. посібник : у 6 ч. / С. М. Білокриницький. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – Ч. 6. – 100 с. Геодезичні роботи в землевпорядкування : навчальний посібник / укл. М.П. Ранський. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т., 2011. – 92 с. Гуцул Т. В. Інформаційні технології в менеджменті землеустрою : навч. посіб. / Т. В. Гуцул, П. О. Сухий. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т., 2014. – 210 с. Гуцул Т. В. Лабораторний практикум з геоінформаційного картографування : навч. посіб. / Т. В. Гуцул, Я. П. Скрипник. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т., 2013. – 160 с. Дарчук К. В. Геодезія : завдання до лабораторних робіт. / К. В. Дарчук, Т. В. Гуцул , Л. М.  Крупела. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т., 2014. – 60 с. Дарчук К. В. Геодезія : лабораторний практикум / Укл. К. В. Дарчук – Чернівці : ЧНУ, 2010. – 60 с. Джаман М. О. Ринок туристичних і готельно-ресторанних послуг : навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни студентами напряму підготовки «Менеджмент» програми професійного спрямування / М. О. Джаман, С. В. Дутчак. – Полтава : ПУЕТ, 2012. – 87 с. Дутчак С. В. Управління регіональним розвитком туризму : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів – Чернівці : ЧНУ, 2011. – 136 с. Дутчак С. В. Картографічне моделювання природних та соціально-економічних ресурсів : навч. посіб. : у 2-х част. / С. В. Дутчак. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т., 2012. – Ч.1. – 164 с. Земельні ресурси та розвиток агробізнесу : тестові завдання / укл. П. О. Сухий,М.-Т. М. Атаманюк, К. В. Дарчук, А. А. Мельник. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т., 2014. – 144 с. Земельні ресурси України : тестові завдання. / укл. : П. О. Сухий, М.-Т. М. Атаманюк, А. А. Мельник. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т., 2014. – 48 с. Крупела Л. М. Геодезія : лабораторний практикум. Ч 1. / уклад. : Л. М. Крупела, К. В. Дарчук. –Чернівці : Чернівецький нац. ун-т., 2014. – 120 с. Крупела Л. М. Математична обробка геодезичних вимірів : конспект лекцій / Л. М. Крупела – Чернівці : ЧНУ, 2010. – 120 с. Ранський М. П. Курс інженерної геодезії : навч. посібник / М. П. Ранський, М. М. Лупол. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т., 2014. – 156 с. Розвиток агробізнесу в Україні : тестові завдання. / укл. : П. О. Сухий, А. А. Мельник, К. В. Дарчук. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т., 2014. – 80 с. Сухий П .О. Міжнародні аграрні ринкові відносини : тестові завдання / уклад.: П. О. Сухий , Н. А. Дайка. – Чернівці : ЧНУ, 2012. – 160 с. Сухий П. О. Територіальне проектування та районне планування. Частина 1 : Основии територіального проектування та районного планування територій населених пунктів. / П. О. Сухий, К. В. Дарчук, Я. В. Смірнов. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т., 2014. – 80 с. Сухий П. О. Територіальне проектування та районне планування. Частина 2 : Проектування доріг місцевого значення. / П. О. Сухий, К. В. Дарчук, Т. В. Гуцул. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т., 2014. – 52 с. Територіальне проектування та районне планування : тестові завдання. / П. О. Сухий, К. В. Дарчук, Я. В. Смірнов, Т. В. Гуцул. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т., 2014. – 124 с.
Методичні рекомендації
Геодезія, картографія та землеустрій. Програмні та методичні матеріали [за ред. С. М. Білокриницького, Я. П. Скрипника, П. О. Сухого ]. –  Чернівці : ЧНУ, 2012. – 638 с. Ранський М. П.Геодезична практика із GPS-вимірювань : методичні вказівки. / М. П. Ранський. – Чернівці : ЧНУ, 2010. – 28 с. Сухий П. О. Геодезія, картографія та землеустрій. Програмні та методичні матеріали / П. О. Сухий, С. М. Білокриницький, Я. П. Скрипник. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т., 2012. – 620 с
Статті у міжнародних виданнях
Hutsul T. Comparative acuracy assessment of global DTM and DTM generated from Soviet topographic maps for the purposes of road planning / T. Hutsul, Y. Smirnov // Geodesy and Cartography. – 2017. – №43. – p. 173-181.
Статті у вітчизняних виданнях
Гуцул Т.В. Дешифрування об’єктів забудови для цілей моніторингу атмосфери урбанізованих територій / Т.В. Гуцул // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2013. – №1(7). – С. 131-136. Гуцул Т.В. Тенденції використання сучасних засобів ГІС та САПР у проектуванні доріг / Т.В. Гуцул // Вісник геодезії та картографії – К.: ДНВП “Картографія”, 2015. – №5-6. – С. 57-61. Гуцул Т.В. Можливості геоінформаційного аналізу в дослідженнях стану геодезичного забезпечення для потреб дорожньої галузі / Т.В. Гуцул, О.В. Писаренок // Інженерна геодезія. – К.: КНУБА, 2017. – №64. – С. 77-88.