Робочі програми та силабуси до навчальних дисциплін

Із підготовки бакалаврів спеціальності 6.193 “Геодезія та землеустрій”

Із підготовки магістрів спеціальності 8.193 “Геодезія та землеустрій” освітньої програми “Геодезія”:

Із підготовки бакалаврів інших спеціальностей:

  • ГІС і бази даних (для спеціальності “Середня освіта”) (Робоча програма, силабус);
  • Навчальна практика з інженерної геодезії (для спеціальності “Будівництво та цивільна інженерія” (Робоча програма, силабус);
  • Інженерна геодезія (для спеціальності “Будівництво та цивільна інженерія” (Робоча програма, силабус);
  • Навчальна обмірно-геодезична практика (для спеціальності “Архітектура та містобудування” (Робоча програма);
  • Навчальна практика із основ топографії та геодезії (для спеціальності “Наука про Землю” (Робоча програма);

Шаблон силабуса