Товариство “Меридіан”

Гурток утворено 15 листопада 2011 року (протокол №3 засідання кафедри геодезії, картографії та землеустрою).

Метою роботи і основними завданнями гуртка є сприяння в підвищенні рівня наукової підготовки студентів, формуванні в них інтересу до наукової творчості, навчанні методиці й способам самостійного вирішування наукових завдань в геодезії, картографії та землеустрої, сприянні поглибленому вивченню навчального матеріалу, виявлення обдарованих і талановитих студентів, використання їхнього творчого й інтелектуального потенціалу для вирішення актуальних завдань організації землеустрою території та проведення комплексу топографо-геодезичних вишукувальних робіт.

Очікуваними результатами роботи гуртка є підготовка його учасниками публікацій матеріалів у збірниках наукових статей та виступи на наукових конференціях, семінарах, круглих столах.

Наразі він нараховує 35 студентів, 3-6 курсів, які успішно навчаються з обраних спеціальностей. Засідання гуртка проводяться один раз на місяць.

План роботи
cтудентського наукового гуртка «Меридіан»
на 2019–2020 навчальний рік

Науковий керівник: І.С. Березка
Завідувач кафедри: П.О. Сухий