Студентський науковий гурток “Меридіан”

Гурток утворено 15 листопада 2011 року (протокол №3 засідання кафедри геодезії, картографії та землеустрою).

Метою роботи і основними завданнями гуртка є сприяння в підвищенні рівня наукової підготовки студентів, формуванні в них інтересу до наукової творчості, навчанні методиці й способам самостійного вирішування наукових завдань в геодезії, картографії та землеустрої, сприянні поглибленому вивченню навчального матеріалу, виявлення обдарованих і талановитих студентів, використання їхнього творчого й інтелектуального потенціалу для вирішення актуальних завдань організації землеустрою території та проведення комплексу топографо-геодезичних вишукувальних робіт.

Очікуваними результатами роботи гуртка є підготовка його учасниками публікацій матеріалів у збірниках наукових статей та виступи на наукових конференціях, семінарах, круглих столах.

Наразі він нараховує 35 студентів, 3-6 курсів, які успішно навчаються з обраних спеціальностей. Засідання гуртка проводяться один раз на місяць.

Затверджено на засіданні кафедри геодезії, картографії та управління територіями –
протокол №1 від 27 серпня 2021 р.
 
Науковий керівник                                                                           Антон Мельник
 
Завідувач кафедри геодезії,
картографії та управління територіями                                          Петро СУХИЙ

Звіт по студентському науковому гуртку “Меридіан” за 2020-2021 навчальний рік

Протоколи засідання гуртка 2020-2021 навчальний рік

План роботи
cтудентського наукового гуртка «Меридіан»
на 2019–2020 навчальний рік

Положення студентського наукового гуртка “Меридіан”

Науковий керівник: А.А. Мельник
Завідувач кафедри: П.О. Сухий