Історія кафедри

Кафедра геодезії, картографії та управління територіями утворена у складі географічного факультету з 1 вересня 2009 р.

Урочисте відкриття

У період реформування земельних відносин в Україні, на ринку праці виникла потреба у підготовці нового напряму фахівців землевпорядного характеру. В цих умовах із 2001 року на кафедрі географії України та картографії розпочалась підготовка фахівців зі спеціальності «Землевпорядкування та кадастр», спеціалізації «Управління територіями». Згодом, виникла ідея створення окремої кафедри – геодезії, картографії та управління територіями. Ця ідея належить доктору географічних наук, професору Ярославу Івановичу Жупанському.

22.04.2009 року відбулася робоча нарада із питання поділу кафедри географії України, картографії та геоінформатики на 2 випускові кафедри. У травні місяці цього ж року рішення було затверджено Вченою радою географічного факультету, а 28.05.2009 р. рішенням Вченої ради університету було рекомендовано створити кафедру геодезії, картографії та управління територіями. Згідно наказу ректора по Чернівецькому національному університету ім. Ю.Федьковича №100 від 06.07.2009 р. було створено з 01.09.2009 у складі географічного факультету кафедру геодезії, картографії та управління територіями.

Завідувачем кафедри є професор, доктор географічних наук П.О. Сухий. Науковий напрямок кафедри: картографо-геодезичне забезпечення земельно-кадастрових робіт. Співробітники кафедри беруть участь у виконанні наукової теми: «Удосконалення топографо-геодезичного та картографічного забезпечення кадастру природних ресурсів із застосуванням геоінформаційних технологій і систем». Головні результати виконання наукової теми передбачають: з’ясування структурно-функціональних особливостей топографо-геодезичного і тематико-картографічного забезпечення, як науково-дослідницького процесу в галузі землевпорядкування, так, і власне, здійснення кадастру природних ресурсів; на основі наукового аналізу історичного процесу природокористування в Західноукраїнському регіоні формування інформаційної бази даних і бази знань; застосування сучасних методик, ГІС-технології і геоінформаційного картографування в процесі виконання досліджень; вдосконалення методичних засад землеоцінювання та вивчення просторових закономірностей впливу географічних умов і процесів на оцінку природних ресурсів.

В різні роки на кафедрі працювали:

Ми їх пам’ятаємо: