Розпорядження
по кафедрі геодезії, картографії та управління територіями
від 1 грудня 2021 року

У зв’язку з організацією освітнього процесу у змішаному режимі та рекомендаціями МОН України, щодо організації семестрового контролю та атестації здобувачів вищої освіти, у тому числі, з застосуванням цифрових технологій, з метою захисту прав і розгляду можливих апеляцій щодо результатів оцінювання учасників зимової заліково-екзаменаційної сесії 2021-2022 н.р. спеціальності 193 Геодезія та землеустрій ОП «Геодезія та землеустрій» та ОП «Геодезія» створити апеляційну комісію по кафедрі геодезії, картографії та управління територіями у складі:
1. Дарчука К.В. – к.геогр.н., доц. кафедри геодезії, картографії та управління територіями (голова комісії).
2. Дутчак С.В. – к.геогр.н., доц. кафедри геодезії, картографії та управління територіями.
3. Сакаля Михайла Михайловича – студента 5-го курсу, спеціальності «Геодезія та землеустрій».
Учасники освітнього процесу можуть ознайомитись із Положенням про результати підсумкового контролю знань студентів за покликанням: https://drive.google.com/file/d/16FPnHMJXd2al362HvDwmvoZ5uEih42ks/view

ОГОЛОШЕННЯ
2 грудня (четвер) о 820 в 33 ауд., відбудеться відкрите лекційне заняття к.геогр.н., доц. кафедри геодезії, картографії та управління територіями Дарчука К. В. із дисципліни “Фотограмметрія та ДЗ” для студентів ІІ-го курсу спеціальності “Геодезія та землеустрій” на тему: “Сутність наземного фотограмметричного знімання та його аналогів”.

19 листопада 2021 року на кафедрі геодезії, картографії та управління територіями відбувся міжкафедральний науково-методичний семінар на тему: “Проєктний менеджмент в навчальному процесі та науковій роботі викладачів, співробіників та студентів географічного факультету”.
Модератори зустрічі: д.геогр. н., професор Петро Сухий, д.геогр. н., доц. Іван Костащук, к.геогр.н., асистент Яна Поп’юк.

У четвер 18 листопада 2021 року в онлайн режимі відбувся науковий семінар студентів кафедри географії України та регіоналістики
“Основні напрями сучасних суспільно-географічних регіональних досліджень“. 
В обговоренні наукових досягнень та з метою впровадження передового досвіду функціонування наукового гуртка “Географія України” активну участь приймали завідувач кафедри геодезії, картографії та управління територіями проф. Петро Сухий, доц. Антон Мельник відповідальний за студентський науковий гурток  “Меридіан”.

Шановні співробітники та студенти!

Запрошуємо взяти участь в опитуванні, спрямованому з’ясувати думку учасників освітнього процесу щодо основних проблем та перспектив розвитку доброчесності в освітньому середовищі.
Проєкт «Прозорість університету» ініціювало Національне агентство з питань запобігання корупції задля з’ясування думки учасників щодо окремих аспектів проблематики.
Ваші відповіді сприятимуть повноті та об’єктивності дослідження, допоможуть створити доброчесне середовище та підвищити прозорість в закладах вищої освіти.
Наголошуємо, що опитування є анонімним, а форма надіслана на вашу корпоративну пошту. Зверніть увагу, відповіді варто надати до 19.11.2021.

16 листопада 2021 року на засіданні кафедри відбулося обговорення відкритого лекційного заняття доц. Мельника А.А. з дисципліни ГІС на тему: “Геоінформаційні структури даних, їх введення, редагування, подання і збереження”. В обговоренні прийняли участь завідувач кафедри Петро Сухий, доц. Сергій Білокриницький, доц. Костянтиин Дарчук та доц. Світлана Дутчак, асист. Володимир Сабадаш. Загалом за результатами обговорення лекційного заняття прийнято рішення що воно проведено на високому навчально-методичному рівні та вважається таким, що відповідає вимогам вищої школи.
по закінченню заняття студентам було запропоновано анонімне анкетування з результатами якого можна ознайомитися з проведених нижче таблиць.

15 листопада в 1130 год. відбулось відкрите онлайн-заняття (лекція) к.геогр.н., доц. кафедри геодезії, картографії та управління територіями Мельник А.А. з дисципліни ГІС для студентів другого курсу спеціальності “Географія” ОП “Географія”, “Географія” ОП “Регіональний розвиток і просторове планування”, “Середня освіта” ОП ”Географія” на тему: “Геоінформаційні структури даних, їх введення, редагування, подання і збереження”.

15 листопада в 11.30 год. відбудеться відкрите онлайн-заняття ( лекція) к.геогр.н., доц. кафедри геодезії, картографії та управління територіями Мельник А.А. з дисципліни ГІС для студентів другого курсу спеціальності “Географія” ОП “Географія”, “Географія” ОП “Регіональний розвиток і просторове планування”, “Середня освіта” ОП ” Географія” на тему: “Геоінформаційні структури даних, їх введення, редагування, подання і збереження”.
Щоб приєднатися до відеозустрічі, натисніть посилання https://meet.google.com/ajg-dsor-esi
Щоб приєднатися з телефону, наберіть номер +1 916-318-9124 і введіть PIN-код 901 198 038#