У четвер – 1 квітня об 14:00 відбудеться відкрите лекційне заняття доцента кафедри Білокриницького С. М. із дисципліни “Інженерна геодезія з основами фотограмметрії” на тему “Виконавча зйомка споруд фотограмметричним способом” для студентів V курсу спеціальності “Геодезія та землеустрій” ОПП “Геодезія”.

У понеділок – 1 лютого о 9:50 відбудеться відкрите лекційне заняття асистента кафедри Мельника А.А. з дисципліни “Математична обробка геодезичних вимірів” на тему “Основні поняття і правила обчислення ймовірностей” для студентів ІІІ курсу спеціальності “Геодезія та землеустрій”.

28 січня 2021 року об 1100  годині відбудеться засідання кафедри геодезії, картографії та управління територіями (в режимі онлайн)
Порядок денний

  1. Про організацію навчального процесу на кафедрі ГКУТ у другому семестрі 2020-2021 н.р. (доп. проф. П.О.Сухий).
  2. Затвердження положення про організацію практик кафедри ГКУТ (доп. проф. П.О.Сухий).
  3. Затвердження наскрізної програми  практик для здобувачів першого(бакалаврського) та другого (магістерського)  рівнів вищої освіти зі спеціальності 193 « Геодезія та землеустрій» за ОПП «Геодезія та землеустрій» та ОПП «Геодезія» (доп. доц. С.М.Білокриницький).
  4. Затвердження графіку проведення відкритих лекційних занять викладачами які претендують на продовження терміну трудової угоди (доп. зав. КГЛ А.А.Мельник).
  5. Про перевід студентів кафедри ГКУТ на індивідуальних графік навчання у весняному семестрі 2020-2021 н.р. (доп. доц. К.В.Дарчук).
  6. Про рекомендації до друку навчально-методичних видань (доп. проф. П.О.Сухий).
  7.  Різне.

2021 рік для кафедри розпочався із друку монографії “Земельні ресурси Українського Передкарпаття“, підготовленої у результаті багаторічної співпраці між П. О. Сухим та М.-Т. М. Атаманюк.

У монографії розглянуто теоретико-методологічні засади сучасної
системи землекористування в Україні. Здійснено аналіз передумов формування структури і функціонального використання

земельного фонду, проведено структурно-функціональний аналіз сучасного землекористування та розглянуто сутність економіко-географічної
діагностики земельних ресурсів території Українського Передкарпаття.

Захист магістерських робіт

16-17 грудня у дистанційному форматі, на платформі GoogleMeet, відбулися захисти випускних магістерських робіт студентів 528 (очна форма навчання) та 506 (заочна форма навчання) академічних груп

Топографічне знімання

Викладачами кафедри було здійснено топографічне (А.Мельник, В.Сабадаш, М.Ранський) та аерофото- (К.Дарчук) знімання території господарського двору резиденції ЧНУ. Метою заходу – забезпечити колег із факультету архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва, вихідними картографо-геодезичними матеріалами, для подальшого ландшафтного планування й облаштування території

Участь у вебінарі кафедри геодезії і картографії КНУ

Колектив кафедри геодезії, картографії та управління територіями (П. Сухий, С.Дутчак, К. Дарчук, А.Мельник), 18/11/2020 взяв активну участь у веб-семінарі “Формування національної інфраструктури просторових даних – пріоритетний напрям розвитку геодезичної галузі”, який був організований нашими колегами із кафедри геодезії та картографії Київського національного університету
ім. Т. Шевченка.
На ньому, розмірковували над тим, які нові завдання у найближчому майбутньому зможуть вирішувати українські фахівці-геодезисти та переконалися, що потенціалу й запалу наших талановитих спеціалістів позаздрять спеціалісти інших сфер діяльності

Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу image-1024x699.png